Cara Memikat Wanita dengan Cara Spiritual

Cara Memikat Wanita dengan Cara Spiritual – Banyak cara yang dilakukan pria untuk mendapatkan wanita idamannya. Mulai dari PDKT, sering menghubungi wanita tersebut baik melalui media telepon dan media sosial juga sering mengajak ketemu. Cara ini kurang efektif, mengapa? Wanita itu tidak suka terlalu dikejar, wanita tidak suka dengan pria yang begitu ambisius sebelum wanita ini benar-benar jatuh cinta pada pria. Cara memikat wanita itu mudah, hanya perlu kesabaran saja. Meski begitu tetap ada langkah yang harus pria lakukan agar sang wanita bisa dikunci hatinya, bisa jatuh cinta dan tidak ingin lepas dari sang pria.

Cara memikat wanita itu beragam, mulai dari cara spiritual, cara metafisika dan cara modern melalui teknik dan trik mendekati wanita. Dalam artikel ini, saya akan memberitahukan pada anda sebuah cara memikat wanita paling ampuh menggunakan doa spiritual. Cara ini dinilai paling halus, paling mudah dan efektif karena menggunakan energi spiritual yang mana energi ini adalah energi yang berasal dari sang Ilahi.

INFO MENARIK : Hakikat Dan Fungsi Susuk Menurut Metafisika

Doa spriritual sebagai cara memikat wanita sudah dikenal sejak dulu. Selain ilmu mahabbah, memikat wanita dengan doa juga bisa anda lakukan jika ingin mendapatkan hasil maksimal. Adapun tata caranya akan dijelaskan sebagai berikut!

Cara memikat wanita dengan Surat Ar Rahman

Surat Ar Rahman merupakan salah satu surat dalam Al Qur’an yang apabila anda amalkan dengan rutin maka akan mendatangkan jodoh idaman, mendatangkan jodoh yang solihah seperti yang anda inginkan. Ar Rahman berarti Maha Pengasih, sehingga kita meminta langsung kepada Sang Maha Pengasih untuk memberikan  seseorang yang bisa mengasihi dan menyayangi kita.

Adapun bunyi surat Ar Rahman (Maha Pengasih) adalah sebagai berikut :

Bismillahir rahmaanir rahiim

 1. Ar rahmaan
 2. ‘allamalqur-aan
 3. Khalaqal insaan
 4. ‘allamahul bayaan
 5. Asy syamsu wal qamaru bi husbaan
 6. Wan najmu wasy syajaru yasjudaan
 7. Was samaa-a rafa’ahaa wa wadha’al miizaan
 8. Alla tathghau fil miizaan
 9. Wa aqiimul wazna bil qisthi wa laa tukhsirul miizaan
 10. Wl ardha wadha’ahaa lil anaam
 11. Fiihaa faakihatuw wan nakhlu dzaatul akmaam
 12. Wal habbu dzul ‘ashfi war raihaan
 13. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 14. Khalaqal insaana min shalshaalin kal fakhkhaar
 15. Wa khalaqal jaanna min maarijim min naar.
 16. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain
 18. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 19. Marajal Bahraini yaltaqiyaan
 20. Bainahumma barzakhul laa yabghiyaan
 21. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 22. Yakhruju minhumal lu’lu-u wal marjaan
 23. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 24. Wa  lahul jawariil munsya-aatu fil bahri kal a’lam
 25. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 26. Kullu man ‘alaihaa faan
 27. Wa yabqaa wajhu rabbika dzul jalaali wal ikraam
 28. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 29. Ya s–aluhuu man fissamawaati wal ardhi kulla yauminhuwa fii sya’n
 30. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 31. Sa nafrughu lakum ayyuhats tsaqalaan
 32. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 33. Yaa ma’syaral jinni wal insi inistatha’tum an tanfudzuu min aqthaaris samaawaati wal ardhi fanfudzhuu laa tanfudzuuna illaa bi sulthaan
 34. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 35. Yursalu ‘alaikumaa syuaazhum min naariw wa nuhaasun fa laa tantashiraan
 36. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 37. Fa idzan syaqqatis samaa-u fa kaanat wardatan kad dihaan
 38. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 39. Fa yauma-idzil laa yus-alu ‘andzambihii insuw wa laa jaan
 40. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 41. Yu’raful mujrimuuna bi siimaahum fa yu’khadzu bin nawaashii wal aqdaam
 42. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 43. Haadzihii jahannamul latii yukadzdzibu bihal mujrimuun
 44. Yathuufuuna bainahaa wa baina hamiimin aan
 45. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 46. Wa li man khaafa maqaama rabbihii jannataan
 47. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 48. Dzawaataa afnaan
 49. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 50. Fiihimaa ‘ainaani tajriyaan
 51. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 52. Fiihimaa min kulli faakhihatin zaujaan
 53. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 54. Muttaki-iina ‘ala furusyim bathaa inuhaa min istabraaqiw wa janal jannataini daan
 55. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 56. Fiihinna qaashiraatut tharfi lam yathmitshunna insun qablahum wa laa jaann
 57. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 58. Ka annahunnal yaaquutu wal marjaan
 59. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 60. Hal jazaa-ul ihsaani illal ihsaan
 61. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 62. Wa min duunihimaa jannataan
 63. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 64. Mud-haammataan
 65. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 66. Fiihimaa ‘ainaani nadhdhaakhataan
 67. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 68. Fiihimaa faakihatuw wa nakhluw wa rummaan
 69. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 70. Fiihinna khairaatun hisaan
 71. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 72. Huuruum maqshuuraatum fil khiyaam
 73. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 74. Lam yathmits-hunna insun qablahum wa laa jaann
 75. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 76. Muttaki-iina ‘ala rafrafin  khudhriw  wa ‘abqariyyin hisaan
 77. Fa bi ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
 78. Tabaarakasmu rabbika dzil jalali wal ikraam

Bacalah surat ini seusai solat subuh. Maka dengan rutin mengamalkannya selama 41 hari, anda akan mampu memikat hati wanita idaman anda. Semoga bermanfaat dan semoga berkah.